Gonario Carta Brocca

 

C


cabala --- cabala
cabina --- gabina
cacao --- caccau
cacare --- caccare, fachere bisonzu, brutare, andare in su corpus
cacarella --- caccaredda, iscurrentonzu
cacasotto --- caccaroddu, isparami e cacca
cacatoio --- caccadorzu
cacca --- caccu, merda, ghio, brutura
caccia --- catza, catza grussa, a ovretu
cacciagione --- peta 'era, peta 'e pinna, catza
cacciare --- catzare, bocare, irghelare, irderghere
cacciatore --- catzadore
cacciavite --- catzavite
cacciucco --- cassola de pische
caccola --- graddajone, laddara
caciara --- triulu, burdellu
cacio --- casu, casitu, caseddu
caciocavallo --- taedda
caciotta --- casitu, casizolu
caco --- cacchi
cadauno --- cadaunu
cadavere --- cadavere, mortu
cadente --- pendiu, rue rue, a biu mori
cadenzare --- cadentzare
cadere --- ruere, urruere, istrumpare
cadetto --- frade minore, caccanidu, baccalu de sa 'etzesa
caduco --- de pacu dura
caduta --- urrutorza, istesorzada, istrumpada, ruta
caffŔ --- cafŔ
caffeina --- cafeina
caffellate --- cafellate
caffettiera --- cafetera
cafone --- cafone, rusticu
cagata --- caccada, isporoddada, irbrodolada
cagionare --- causare
cagionevole --- dilicu, pacu sanu, tzaccorau, malaidonzu
cagliare --- cazare
cagliaritano --- casteddarzu
cagliata --- cazadu, frue
caglio --- cazu
cagna --- sa cane
cagnaccio --- canete
cagnara --- burdellu, badalocu
cagnesco --- menetosu, che cane
cagnetto --- catzeddu, callullu, caniteddu, callulleddu, lullu
caino --- cainu
caio --- tale, su tale, caio
cala --- cala
calabrache --- timicosu, isparami e cacca
calabrone --- apiolu
calafatare --- calafatare
calamaio --- tinteri
calamaro --- calamaru
calamita --- calamida
calamitÓ --- disastru, disaccatu, disaura
calandra --- calandra
calante --- calante, menguante
calare --- falare, pendere, menguare
calaza --- anima de s'ou
calca --- muntone de zente, ira 'e zente
calcagno --- carcanzu, carrone
calcara --- furreddu de carchina
calcare --- incarcare, abaticare
calcare --- preda bianca, preda 'e carchina
calce --- carchina, carchina rude, carchina imbrassÓ
calcestruzzo --- impastu de tzimentu
calciare --- carchidare, picare a puntadas de pŔ
calciatore --- jocadore de fubalu
calcinaccio --- carchinatzu
calcio --- calcio
calcio --- carche, puntada 'e pŔ
calcio --- fubalu
calco --- calcu, imprenta
calcolare --- carculare, contare
calcolatore --- carculadore
calcolo --- carculu
caldaia --- lapiolu, lapia
caldana --- cardana, afocoriu
caldarrosta --- castanza orrostia
caldeggiare --- incumandare
calderaio --- ramenarzu
calderone --- lapia
caldo --- caente, afocu, caentosu, camaneula, calore, buddioria
calendario --- calendariu
calesse --- carretone, sartafossu
calibrare --- calibrare
calibro --- calibru
calice --- caliche
caligine --- fumadicu, iscuriore
calla --- trumba d'anghelos
callifugo --- meichina 'e sos gallos
calligrafia --- calligrafia
callo --- gallu
calloso --- gallosu
calma --- calma, prachidesa, ausentu, assetiu
calmante --- calmante
calmare --- apasaguare, assetiare, abacare, asseriare
calmo --- prachidu, serenu, asseriau
calo --- mengua, minimonzu
calore --- calore, caente
calorosamente --- chin totu su coro
calpestare --- abutinare, caticare, abaticare, apeicare
calpestio --- ischimuzu, tracazu
calunnia --- calunnia, innoriu
calunniare --- bocare 'umu malu, irfamare, innoriare
calunnioso --- calunniosu
calura --- calore, cama, camaneula
calvario --- calvariu
calvizie --- ispilidura
calvo --- conchi ispiliu
calza --- miza, piuncu
calzare --- cartare, ponnere, bestire
calzari --- iscarpas, cartu
calzaturificio --- fabrica de iscarpas
calzettone --- cartzetone
calzolaio --- cartzolaiu, sabateri, mastru de iscarpas
calzoni --- pantalones, cartzones
camaleonte --- camaleonte
camarilla --- gricca, condoma, tropa
cambiale --- cambiale
cambiamento --- cambiamentu, mudadura, istramudinzu
cambiare --- istramudire, tramudare, mudare, cambiare
cambiare idea --- torrare issecus, torrare in coas
cambio --- cambiu
cambusa --- cambusa
cambusiere --- cambuseri
camedrio --- cramediu
camelia --- camelia
camera --- aposentu, carama
camerata --- camerada
cameriere --- camerieri
camerino --- camerinu, aposenteddu
camerone --- camerone, aposentone
camice --- camitze
camiceria --- camiseria
camicetta --- camisedda, camisola, brusa
camicia --- camisa
caminetto --- zaminera
camino --- zaminera, fochile
camion --- camiu
camionista --- camionista
cammello --- camellu
cammeo --- cameu
camminamento --- caminera
camminare --- caminare, andare, perriccare, travicare, fachere tretu
camminata --- caminada, tirada
camminatore --- caminadore
cammino --- caminu, carrera, bia
camomilla --- cambamilla
camorra --- camorra
camorrista --- camorrista
camoscio --- camosciu
campagna --- campanna, foras de 'idda, sartu
campagnolo --- marradore, massaju, rusticu, campagnolu
campana --- cÓmpana, campanedda
campanaccio --- sonazu, metalla, brilliu, ferru, pitaolu, brunzina
campanaro --- campanarzu, jacanu
campanella --- campanedda, sonajolu
campanello --- campanellu, sonajolu
campano --- brunzýna, sonazu
campanula --- campanedda, aliadorza
campare --- campare, bivere
campata --- campada
campatore --- campadore
campeggiare --- campeggiare
campeggio --- campeggiu
campicchiare --- campuzare, tirare a dainnantis
campicello --- tanchita, oricheddu
campidano --- campidanu
campionario --- campionariu
campionato --- campionau
campionatura --- campionadura
campione --- mustra, campione
campo --- campu, passiale, tanca
camposanto --- campusantu
camuffare --- mascarare, istramudire
camuso --- nasi ladu
canaglia --- canallia, briscantzone
canale --- canale
canalizzare --- fachere canales, assurcare
canalone --- canalone, gorropu
canapa --- canapa
canapŔ --- canapŔ
canapo --- cÓnnau
canarino --- canarinu
cancellare --- iscantzellare
cancellata --- cantzellu
cancelleria --- cantzelleria
cancelliere --- cantzilleri
cancello --- cantzellu, jaca
canceroso --- chin su crancu
cancrena --- granghena
cancro --- crancu, male malu, male mandicadore
candeggiare --- irbiancare, ponner in sa lissia, isoletare
candeggina --- varicchina
candela --- candela, cheru, istialica
candelabro --- candelobro, candelabru
candelaio --- candelarzu
candeliere --- candeleri
candelora --- candelarza
candelotto di dinamite --- patarru
candidare --- candidare
candido --- candidu, nidu
candire --- cufetare
candore --- biancore, candidesa
cane --- cane
canestra --- canistedda, canisteddu
canfora --- canfora
cangiante --- mudadore, de chentu colores
canguro --- canguru
canicola --- affocoriu, camaneula
canile --- canile
canino --- sanna, de cane
canizie --- canudýa
canna --- canna
canna da zucchero --- canna de tucaru
cannaio --- cannedu, cannitu
cannella --- cannella
cannello --- canneddu
cannelloni --- macarrones de busa
cannocchiale --- cannocchiale
cannolo --- cannolu
cannonata --- cannonada
cannone --- cannone
cannoniera --- cannoniera
cannoniere --- cannonieri
cannuccia --- cannita
cannula --- cannedda
canone --- afitu
canonica --- calonica
canonico --- calonicu
canonizzare --- facher a santu
canoro --- canterinu
canottaggio --- canotazu
canottiera --- canottiera
canotto --- canotto
canovaccio --- frobidorzu
cantabile --- cantabile, de cantare
cantante --- cantadore
cantare --- cantare
cantastorie --- cantastorie, contadore de paristorias
cantata --- cantada
cantatore --- cantadore
canterano --- gum˛
canterino --- cantadore, canterinu
canticchiare --- cantuzare
cantico --- canticu
cantiere --- gantiere
cantilena --- cantilena, duru duru, anninnia, lereddia
cantina --- magasinu, frundacu
cantiniere --- tzillerarzu
canto --- cantu a ghitarra, a tenores, in poesia, canticu, mutu, cantzone, pesada
canto --- contone, ungrone
cantone --- contone
cantoniera --- contonera
cantoniere --- contoneri
cantore --- cantadore
cantuccio --- ungroneddu
canutezza --- canudesa, canudia
canuto --- canudu, pili biancu, pili canu
canzonare --- befare, irfutire, picare in ziru
canzonatura --- brulla, ztascu, picada in ziru
canzoncina --- cantzonedda
canzone --- cantzone
canzoniere --- libru de cantzones, cantzonieri
caolino --- caolinu
caos --- badalocu, triulu, pilisu, afusu
capace --- abile, manosu
capacitÓ --- abilidade, capatzidade
capanna --- barracca, pinnetu
capannello, tropa, condoma, muntone de zente
caparbietÓ --- ostinonzu
caparbio --- testerrudu, ideaticu
caparra --- caparra
capatina --- tucada, iscampiada, iscapada
capeggiare --- cumandare, ghiare
capellini --- filindeos
capello --- pilu de conca
capelluto --- piludu, pililongu
capere --- capere, cuntennere
capestro --- dugale
capezzale --- capitale
capezzolo --- crapicu
capiente --- mannu, ampru, leajolu
capienza --- capatzidade
capigliatura --- pilucca, pilos
capillare --- benichedda
capinera --- filumena, conchiniedda
capire --- cumprendere
capitale --- capitale, sienda, gabale
capitalismo --- capitalismu
capitalista --- capitalista
capitalizzare --- capitalizare, aggabalare
capitaneria --- capitaneria
capitano --- capitanu
capitare --- capitare, incapare
capitolare --- arrimare, a si rendere
capitolazione --- resa
capitombolo --- ruta, urrutorza, paliatzu, istesorzada
capo --- capu, cumandante
capo --- capu, cumentzu
capo --- conca, capita
capo di bestiame --- pecus
capobanda --- capubanda
capocchia --- conca de crau, de acuza, de luminu
capocciata --- isconchinada
capocollo --- grandula de porcu
capodanno --- annu nou, prima die d'annu
capofitto --- conca a zosso
capogiro --- ingaddeinzu
capolavoro --- capolavoru, opera d'arte
capolista --- primu de sa lista
capoluogo --- capu de locu, capoluogo
capomastro --- capumastru
capopattuglia --- capu patullia
capopopolo --- capupopulu
caporale --- caporale
caposala --- capusala
caposaldo --- printzipiu, fundamentu
caposquadra --- capiscuadra
capostazione --- capistatzione
capota --- capota
capotare --- capotare, zirare francas a susu
capotreno --- caputrenu
capovolgere --- zirare fundu a susu, arcos imbesse, a s’imbesse
capovolgimento --- zirada a s'imbesse
cappa --- gapa, mantellina
cappella --- gapella
cappellaio --- capeddarzu, berritarzu
cappellano --- capellanu
cappelliera --- iscatula de capeddos
cappellino --- capeddeddu
cappello --- capeddu, bonete, berrita, sumbreri, cucutu
cappellotto --- cÓssola
capperi --- caperi
cappio --- lovru, nudu currente
cappotto --- capote, gabanu, tabarru, sereniccu
cappuccino --- caputzinu
cappuccio --- cucutu
capra --- crapa
capraio --- craparzu, mannalitarzu
capretta --- crapita, argaza, sermentosa, bedusta
capretto --- crapitu
capriccio --- acconcada, avrinzu, grillu, disizu
caprifico --- crapuicu
caprile --- crapile
caprimulgo --- passalitortu
caprino --- crÓpinu
capriola --- paliatzu, rumbulu
capriolo --- crapolu, crapiolu
caprone --- beccu
capsula --- cap¨ssola, cÓssola
captare --- tennere, aggarrare, cumprendere
capziositÓ --- imboddiu, maledade
capzioso --- imbolicosu, mal'intrannau
carabina --- carabina
carabiniere --- carabineri
caraffa --- carrafina
carambola --- carambola
caramella --- caramella
caramello --- tucaru cotu, caramellu
carapace --- coratza de tostoine
carattere --- caratile
caratteristico --- carateristicu
carbonaia --- piatza de carvone
carbonaio --- carvonarzu
carbonato --- carbonau
carbonchio --- carbonchiu
carbonchio fulminante --- puntore
carbone --- carvone
carboniera --- piatza de carvone
carbonifero --- carboniferu
carbonizzare --- facher a carvone
carburante --- carburante
carburare --- carburare
carburatore --- carburadore
carburo --- carburu
carcassa --- ispinniu, mitýche, carcassa
carcerare --- impresonare, ingalerare
carcerato --- presoneri, galerista
carcere --- cartzere, recrusione, galera, culleziu, presone
carceriere --- guardia 'e cartzere
carcinoma --- crancu, male mandicadore
carciofaia --- iscartzofarzu
carciofo --- iscartzofa
cardare --- graminare
cardatura --- graminadura, graminonzu
cardellino --- gardulina
cardiaco --- cardiacu, de su coro
cardias --- buca de istocomo
cardinale --- cardinale
cardine --- pernu, fundamentu, ispicone, cancaru, grifone
cardiopalmo --- toccheddu 'e coro
cardiopatico --- malaidu a su coro
cardo --- gardu
cardo asinino --- gardu de santu Juanni
carenare --- carenare
carenatura --- carenadura
carente --- mancante
carenza --- mancantza
carestia --- carestia
carezza --- losinga, carinnu
carezzare --- losingare
cariare --- mantzare, intaccare, bucare
carica --- garria
caricare --- garriare
caricatore --- garriadore
caricatore de fusile --- caricatore
caricatura --- caricatura
carico --- garriu, garriau
carie --- mantzonzu de dentes
carino --- belleddu, zeniosu
carisma --- autoridade, carisma, poderiu
caritÓ --- caridade, bonucoro
carme --- mutetu, cantzone
carmelitano --- carmelitanu
carmelo --- craminu
carminare --- graminare
Carmine --- Craminu
carnagione --- carre, carnagione
carnale --- carrale
carne --- peta, carre
carnefice --- boja, buzinu
carneficina --- masellu, mortorzu
carnevale --- carrasecare
carniere --- tasca
carnivoro --- petaresu, petarzu
carnoso --- purposu, bombolinu
caro --- caru, istimau
carogna --- mortorzu, mitiche, ispinniu
carota --- fustinaca
carotide --- pojolu
carovana --- carovana
carpentiere --- mastru 'e carros, ferrajolu
carpire --- istratzare, furare
carponi --- a pÓmpalas
carrabile --- chi si podet colare chin su carru, largu
carreggiata --- caminu de carru, istrada
carrellata --- carrelada
carrello --- carrello, carreddu
carretta --- carreta
carrettiere --- carrulante
carretto --- carretone, carreddu
carriera --- carriera
carriola --- carriola, carreta
carrista --- carrista
carro --- carru
carro armato --- carru armau
carrozza --- carrotza
carrozzella --- carrotzella
carrozzeria --- carrotzeria
carrozziere --- carrotzieri
carrozzina --- carrotzina
carruba --- carruba
carrucola --- carrocula
carta --- papiru, carta
carta bollata --- carta bullÓ
carta carbone --- carta calcaria
carta da musica --- pane carasau
carta di identitÓ --- carta de identidade
cartamoneta --- billete de banca
cartastraccia --- papiru de istratzu
carte da gioco --- cartas
carteggio --- carteggiu
cartella --- cartella, bussedda
cartellino --- cartellinu
cartello --- cartellu
cartellone --- cartellone
cartiera --- cartiera
cartilagine --- moddimene
cartina --- cartina, papireddu
cartoleria --- cartoleria
cartolina --- cartolina
cartomante --- maiarzu 'e cartas
cartoncino --- cartontzinu
cartone --- cartone
cartuccia --- cartutza
cartucciera --- cartutzera, garriera
casa --- domo, torradorzu
casaccio --- casatzu, a comente capitat, a faddioddone
casalingo --- de domo
casaro --- casarzu, fachidore 'e casu, mastru 'e casu
casata --- repula, ereu, familia
casato --- familia, sambenadu
cascame --- restu, cuscuza, cantzicheddaza, frastamaza, frusulia
cascamorto --- vardeteri, culeri
cascante --- modde, illabarau
cascare --- ruere, urruere
cascata --- istrumpu, brinchiu d'aba
casco --- cascu
caseggiato --- dominariu
caseificio --- casufitziu
casella --- casella
casellante --- contoneri
casellario --- casellariu
caserma --- caserma, cuarteri
casinista --- casinista
casino --- casinu
caso --- casu
casomai --- casumai, sincasu, si a bortas
caspita --- mÓntzine, mantzineddu, mantzeddones
cassa --- cassa
cassa da morto --- baule
cassa toracica --- petorra, cassa
cassaforte --- cassaorte
cassapanca --- cassa
cassare --- iscantzellare, annullare
cassazione --- cassatzione
casseruola --- cassarola
cassetto --- galassu
cassiere --- cassieri
cassonetto --- boto de s'arga
casta --- casta
castagna --- castanza
castagnaccio --- pane de castanza
castagnaio --- castanzeri, castanzarzu
castagnola --- bombedda, tricchi tracca
castano --- castanzinu
castello --- casteddu
castigare --- currezire, briare
castigo --- currezu, iscaramentu
castitÓ --- castidade
castoro --- castoro
castrare --- crastare, sanare, mazare
castrato --- crastau, sanau, crastatzolu
castrazione --- crastadura
castroneria --- bambeine, macheinada
casuale --- casuale
casupola --- domedda, biccocca
cataclisma --- dilluviu, ira 'e Deu
catacomba --- catacomba
catafascio --- a susujosso, a sa mala iscumiÓ, a chentu prebanda
catalizzare --- catalizare
catalogare --- elencare, catalogare
catalogo --- catalagu
catarro --- catarru
catarsi --- purificassione
catasta --- pira, linnarzu, muntone
catasto --- catastu
catastrofe --- disastru, disaccatu
catechismo --- catechisimu, trotina
catechista --- mastra de trotina
categoria --- categoria, ispessia, serie
categorico --- categoricu, risolutu
catena --- cadena
catenaccio --- cadenatzu, passadore
catenina --- cadenita, junchillu
cateratta --- catarata
Caterina --- Caderina, Callina, Lillýa
caterva --- caterva, muntone, un'ira, tropa
catetere --- catetere
cateto --- cateto
catinelle --- piovere a c. irrida, a mojos
catino --- lavamanu
catorcio --- boto, iscussertu
catrame --- catramu
cattedra --- cattedra
cattedrale --- cresia mezore
cattedratico --- cattedraticu
cattiveria --- maledade, malesa
cattivitÓ --- presonýa
cattivo --- malu, mal'intrannau, male prossediu
cattolicesimo --- cattolicesimu
cattolico --- cattolicu
cattura --- teninzu, tzaponzu, catura
catturare --- tennere, arrestare, caturare
caudato --- coudu
causa --- causa, mutivu, poite
causale --- causale
causalitÓ --- casu, cumbinassione
causare --- causare, occasionare
cautamente --- a ocros apertos, dande cara
cautela --- gautella, donzu cara
cauto --- atentu, a ocros apertos
cauzione --- caussione, prenda
cava --- cava
cavalcare --- sŕre a caddu, caddicare, imperriare
cavalcavia --- ponte
cavalcioni --- a s'imperrioti, a palaccoddu
cavaliere --- cavalleri, cadderi
cavalla --- eba, calavrina
cavalleresco --- cavallerescu
cavalleria --- cavalleria
cavalletta --- tilipirche, tzia prossima
cavalletto --- cavalleto
cavallina --- pudderica, pruddeda, calavrina, ebedda
cavallo --- caddu
cavallone --- cupa d'aba, unda
cavalluccio --- caddeddu
cavapietre --- piccaprederi
cavare --- bocare, tirare, irfrancare
cavatappi --- tirabussone
caverna --- ruta, perca, ospile, concale
cavernoso --- boidu
cavezza --- frunchile, crapistu
cavia --- cavia
caviale --- caviale
cavicchia --- crapica
cavicchio --- piru
caviglia --- cambutzu
cavillare --- bocare protzebos, bocare iscusas
cavillo --- cavillu
cavitÓ --- cafa, boidu, perca
cavo --- boidu, caudu, cavu
cavolata --- caulada
cavolfiore --- caule frore
cavolo --- caule
cavolo capuccio --- caule upu
cavolo rapa --- caule de conca
cazzata --- catzada, issoloriu, macheine
cazzo --- catzu
cazzottare --- catzotare, picare a iscanterzadas
cazzotto --- punzu, catzoto, iscambessu, iscavanada
cazzuola --- palita
cecchino --- tiradore, isparadore
cece --- basolu pitudu
Cecilia --- Tzitzillia
cecitÓ --- turpeýne
cedere --- tzedere
cedevole --- modde, masedu
cedimento --- tzedimentu
cedola --- billete, cedola
cedrino --- tzedrinu
cedro --- tzedru
cedronella --- amentape
cefalea --- dolore de conca
ceffo --- fruncu, murru, car¨za
ceffone --- istuturrada, manimbesse, iscavanada
celeste --- brunitinu, colore de chelu
celiare --- brullare, brulletare
celibato --- bacanzia
celibe --- bacanzu
cella --- tzella
cellula --- cellula, tzellula
celluloide --- tzelluloide
cellulosa --- tzellulosa
cementare --- intzimentare
cementificare --- intzimentare
cementificio --- fabrica de tzimentu
cemento --- tzimentu
cena --- chena
cenacolo --- chenadorzu, chena santa
cenare --- chenare
cenciaiolo --- istratzarzu, batilosu
cencio --- istratzu, toccadu, frobidorzu
cenere --- chisina
Cenerentola --- Cenerentola, Chisinosa, Chisinedda, Chisinera
cenerino --- chisinatu, murru, murinu
cennamella --- launeddas, trieddas
cenno --- atzinnu, amiada, chinnida
cenobita --- remitanu, prade
censimento --- censimentu
censo --- censu
censura --- censura
centellinare --- gustare, bufare chin asiu
centenario --- chentenariu
centesimo --- tzentesimu
centigrammo --- tzentigramu
centilitro --- tzentilitru
centimetro --- tzentimetru
centina --- centina
centinaio --- chentinaiu, unos chentu, chentina
cento --- chentu
centomila --- chentumiza
centopelle --- chentupuzone
centrale --- tzentrale
centralino --- tzentralinu
centralizzato --- centralizau
centrare --- centrare, picare mesu mesu, iscorare
centro --- tzentru, mesu
ceppaia --- cotichina
ceppo --- tzepa, zumpeddu
cera --- chera
ceralacca --- tzeralacca
cerambice --- corritolu
ceramica --- tzeramica
cerare --- incherare
cerata --- intzerau
cerbiatto --- chervicheddu, crap˛lu, anzone 'e chervu
cerbottana --- cerbottana
cercare --- chircare, buscare
cercatore --- chircadore
cerchia --- condoma, tropa
cerchiare --- inchircare
cerchietto --- chircheddu
cerchio --- chircu, inghiru
cerchione --- cerchione
cercine --- titile
cereale --- laore
cerebrale --- de cherveddos, de torronos
cereo --- in colore 'e chera, biancu che chera
cerimonia --- cerimonia, tzerimonia
cerimonioso --- crompiu, contomosu
cerino --- luminu de chera
cernere --- cherrere, sedatare, seperare
cernia --- cernia
cernita --- seperonzu, seperadura, issepertonzu
cernitoio --- sedatadorza
cero --- cheru, candela, istialica
cerotto --- ziru, tzeroto
cerro --- chercu furisteri
certamente --- ello nono, tzertu, ello 'aula est
certezza --- tzertesa, securidade
certificare --- tzertificare
certificato --- tzertificau
certo --- tzertu
ceruleo --- brunitinu, in colore 'e chelu
cerume --- brutura d'uricas
cervelletto --- cherveddos de secus, gatile
cervello --- cherveddu
cervellone --- saviu, istudiau, de bonos torronos
cervice --- chervica
cervo --- chervu
Cesare --- Tzesare
cesellare --- tzesellare
cesoie --- fortiches, de pudare, de tundere, de mastru 'e pannu, de lama
cespite --- intrada, balanzu
cespo --- mata, mola
cespuglio --- mata, sirva
cessare --- tzelare, accabare, finire, bocare sa 'une
cessazione --- accabu, cunzonzu
cessione --- lassa
cesso --- bassa, belledda, letrina, caccadorzu
cesta --- isporta, cofa, cufinu
cestinaio --- pischeddarzu
cestino --- pischeddu
ceto --- cetu, casta
cetra --- cetra
cetriolo --- cuccumene
che --- ca ,chi, ite
checchÚ --- itesisiat, cale sisiat
chela --- franca, pintza
cherubino --- cherubinu
chetare --- asseriare, apasaguare, pasare, abrandare
cheto --- seriu, chietu, prachidu
chi --- chie
chiacchiera --- tzarra, nara nara
chiacchierare --- tzarrare, contularzare, allegare, picare unu contu
chiacchierone --- tzarrone, limbilongu
chiamare --- mutire, juilare, ponnere 'oches
chiappa --- nadica
Chiara --- Crara
chiaramente --- a craru, a sa luche 'e su sole
chiarello --- piritzolu
chiarezza --- craresa, craredade
chiarire --- crarire
chiarore --- crarore, lucore, lampizu
chiaroscuro --- crariscuru
chiaroveggente --- indovinu, maiarzu
chiasso --- burdellu, nareju, nara nara, tzarra
chiavare --- coddare, caddicare, pompare, ponnere, futire, currere
chiave --- crae
chiavetta --- craedda, chiavetta
chiavistello --- passadore
chiazza --- macra, bullu, mantza
chiazzato --- macrau
chicchera --- tzicchera
chicchessia --- chiesisiat
chicco --- granu, pupujone
chiedere --- pedire, dimandare
chierica --- crerica
chierichetto --- chiricheto, jacaneddu
chiesa --- cresia
chiesastico --- cresiasticu
chiglia --- chiglia
chilo --- chilu
chilometro --- chilometro
chimera --- chimera
chimica --- chimica
china --- china
china --- falada, ghetada, punt'in zosso
chinare --- incurvare
chincaglieria --- chincalleria, minudessia
chinino --- chininu
chinotto --- chinotto
chioccia --- pudda crochiana
chiocciare --- crochire
chiocciola --- tabaccorra
chiodato --- atzoau
chiodino --- puntzita, bullitedda
chiodo --- crau, bullita
chiodo da maniscalco --- tzou
chioma --- pilos, pilucca
chiosare --- crarire, ispiegare
chiosco --- chiosco, edicola
chiostro --- cumbentu
chiromante --- indovinu, maiarzu
chirurgia --- chirurgia
chirurgo --- chirurgu
chissÓ --- chissai, badd'e chie l'at a ischire
chitarra --- ghitarra
chi¨ --- tonca
chiudenda --- chiudenda, tanca, cresura
chiudere --- cunzare, craare, tuponare
chiunque --- chiesisiat
chiusa --- diga
chiusino --- tumbinu
chiuso --- cunzau
chiusura --- cunzadura
ci --- nos
ciabatta --- sabata
ciabattino --- sabateri
cialda --- pane d'ostia
cialtrone --- fanfarrone, lavalacos
ciambella --- zambella
ciancia --- lereddia, nareju
cianfrusaglia --- minudessia, chincalleria, bascaramene
cianosi --- brunitinore
cianotico --- brunitinu
cianuro --- cianuro
ciao --- ciao, tzau
ciaramella --- triedda
ciarla --- lereddia, tzarra
ciarlare --- tzarrare, contularzare
ciarlatano --- fanfarrone, tzarrone
ciarliero --- tzarrone, allegantinu
ciarpame --- bascaramene, roba 'e toccados, restos
ciascuno --- cadaunu, peromine
cibaria --- mandicu, reccatu
cibo --- mandicu, papu, paponzu
ciborio --- tziboriu
cicala --- tziri tziri
cicalare --- tzarrare, contularzare, lereddiare
cicaleccio --- tzarra, lereddia, muina
cicatrice --- crusadura, trinchi, crentiadura
cicatrizzare --- crusare
cicca --- tzicca
cicchetto --- lavada de conca, inzurza
cicchetto --- tzicchete
ciccia --- purpa, lardu
cicciolo --- gherda
ciccione --- dorrolo, zozoi maduru, grassone, mataroddu
cicisbeo --- amorajolu, travica letos
ciclamino --- cuccumiai
ciclico --- a periodos, a tretos
ciclismo --- ciclismu
ciclista --- ciclista
ciclone --- ciclone, irrida mala, dilluviu
ciclope --- ciclope
cicogna --- cicogna
cicoria --- tziccoria
ciecamente --- a sa turpa, a tocu
cieco --- turpu, tzegu, tzonchinu
cielo --- chelu, aera
cifra --- tzifra
cifrario --- tzifrariu
ciglio --- chizu, pipirista
ciglione --- tremene
cigno --- cignu
cigolare --- tirriare, tziulare
cigolio --- tirriu,
cilecca --- tzilecca, negonzu
cilicio --- silissiu
ciliegeto --- chiriasarzu
ciliegia --- chiriasa, chiriasa marraccocchina, chiriasa nostrana
cilindrata --- cilindrada
cilindro --- tzilindru
cima --- chima, punta, artura
cima --- fune
cimare --- tzimare, ispuntare, chirchinare
cimelio --- recchillia
cimentare --- arriscare, proare
cimento --- arriscu, proa
cimice --- pinniche
ciminiera --- fumajolu
cimitero --- campusantu
cimurro --- tzimurru
cinabro --- colore ruju
cinema --- tzinamo
cinereo --- chisinatu, murinu
cinese --- tzinesu
cingere --- chinghere, abrussare, intundare
cinghia --- tzinta
cinghiale --- sirvone
cinghiata --- iscorriada de tzinta, corfu 'e tzinta
cingolo --- cingulu
cinguettare --- piulare, cantare
cinguettio --- piulu, piulonzu
cinico --- cinicu
cinofilo --- amicu 'e sos canes, amacchiau po sos canes
cinquanta --- chimbanta
cinquantesimo --- chimbantesimu
cinquantina --- chimbantina
cinquecento --- chimbichentos
cinquina --- tzincuina
cintola --- tzinta, chintorza
cintura --- tzinta
cinturino --- tzinturinu
ci˛ --- custu, cuddu
ciocca --- zufu, tuddu
ciocco --- cotichina, tzepa
cioccolato --- tzicculate
cioŔ --- comente a narrer
ciondolare --- pendere, esser in brannanculas, pendulicare
ciondolo --- apiccalloddu, pendulitzone
ciotola --- iscu, ischedda
ciottolato --- impredadu
ciottolo --- preda, zarra
cipiglio --- chiza, grista
cipolla --- acchipudda
cippo --- truncu
cipresso --- tzipressu
cipria --- tzipria
circa --- pacu prus o mancu, cuasi
circo --- tzirculu
circolare --- tzirculare
circolazione --- circolatzione, colonzu
circolo --- chircu
circoncidere --- circoncidere
circondare --- intundare, accorrare, inghirare, chinghere
circondario --- circundariu, bichinadu, cussorza
circonferenza --- circonferentza
circoscrivere --- cuntennere, reduire
circospetto --- marzaninu, a ocros apertos, istande atentu, dande cara
circostanza --- casu, mementu
circuire --- imbolicare, trampare, cullonare, alloddiare
circ¨ito --- circuitu
cireneo --- tzireneu
cirrosi --- tzirrosi
cispa --- tziddicca
cisposo --- tziddiccosu
cisterna --- tzisterna
cisteto --- mudrecarzu
cistifellea --- fele, busica de su fele
cisto --- mudrecu
citare --- lumenare, tzitare
citrullo --- ballalloi, doddoi, bambu che ludu
cittÓ --- tzitade
cittadinanza --- citadinantzia
cittadino --- tzitadinu
ciucca --- cotura, cotobia, imbriachera, caccajola
ciucciare --- tzutzare, suere
ciuccio --- tzutzu, crapicheddu, tzutzeto
ciuffo --- zufu, rufu, pupusa, prefalla
ciurma --- ciurma
ciurmaglia --- pitzinnalla, ratatullia
civetta --- cuccumiau
civettuolo --- braga boidu, proantzulu, malissiosu
civico --- tzivicu
civile --- tzivile
civilizzazione --- tzivilizatzione
civiltÓ --- tzivilidade
clamore --- burdellu, muina
clan --- zenia, ereu, arrampiu, familia
clandestino --- clandestinu
clarinettista --- toccadore de clarinu
classe --- crasse
classico --- crassicu, classicu
classificare --- classificare
claudicante --- topu, topicone, tzancarru
clausola --- clausola, cunditzione
claustrofobia --- claustrofobia, timoria de s'isserru
clausura --- crausura
clava --- matzuccu, lutzu
clavicola --- crae de su coddu
clematide --- filichinzu
clemente --- de bonu coro, bonu, piedosu
clemenza --- clementzia
cleptomane --- ungri longu, furantinu, furantzulu
clericale --- crericale
clero --- clero, preideralla
clessidra --- clessidra
cliente --- criente
clientela --- crientella
clima --- clima, crima
climaterio --- crimateriu
clinica --- clinica
clistere --- pompedda
cloaca --- bassa, belledda
cloro --- cloro
coabitare --- biver impare, paris
coacervo --- muntone
coadiuvare --- azuare, azuventare,
coagulare --- cazare
coagulo --- sambellutu, samben apredau
coalizione --- alleantzia
coartare --- apretare, obricare
coatto --- fortzau, impostu
cocaina --- cocaina
coccarda --- coccarda, froccu, rosichedda
coccinella --- maritzola
cocciniglia --- priucheddu
coccio --- terra cota, teulatzu, zizia
cocciuto --- testerrudu
cocco --- nuche de cocco
coccodrillo --- coccodrillu
coccolare --- losingare, pipiare, afroddiare
cocente --- buddiu, allutu
cocomero --- sindria
cocuzzolo --- cucuru, cucurinu
coda --- coa
codardo --- timicosu, isparami e cacca, cuvardu
codesto --- cussu
codice --- coditze
coercizione --- obricu
coerente --- coerente
coesione --- unione, cumpatesa
coetaneo --- fedale
coevo --- de su propiu tempus, de sa propia epoca
cofanetto --- cassoneddu, cofanetto
cofano --- cofanu
cogitabondo --- pessamentosu
cogliere --- goddire, picare
cogliere in flagrante --- acatare in greminu
coglionaccio --- cocoll˛ddo, lavalacos
coglione --- cozone, cocone, butone
coglioneria --- coglionada
cognac --- cognac
cognato --- connadu
cognizione --- connoschessia
cognome --- sambenadu
coi --- chin sos
coincidenza --- cumbinassione
coincidere --- cumbinare
coinvolgere --- amischiare, interessare
coito --- coddonzu, coperinzu, caddiconzu
coke --- coke, carvone
colÓ --- in cuddala
colabrodo --- colabrodu
colapasta --- colapasta
colare --- sumire, sugutare
colazione --- irmurzu, gustu
colei --- cudda, cussa chi, issa, edda, idda
coleottero --- boborroti, erribiu
colera --- colera
colesterolo --- colesterolo
colica --- puntas de mata, colica
colino --- cola late, colinu
colite --- dolore de su drobalu, de s'erca, colite
colla --- pasteta, abacota, colla
collaborare --- azuare
collaboratore --- azuadore
collana --- collana
collare --- collana
collassare --- mancare, drimajare
collasso --- santreccoro
collaudare --- collaudare
colle --- monticheddu, sedda, pala, cucuru, ispuntone
collega --- cumpanzu, collega
collegamento --- cullegamentu
collegare --- junghere, cropare, azunghere
collegiale --- culleziale
collegio --- culleziu
collera --- nechidade, arrennegu, arrebentu, istripa, chýntera
collerico --- astulosu, nechidosu
colletta --- colleta
colletto --- collete
collettore --- colletore
collezione --- colletzione, collida a pare
collidere --- tumbare
collimare --- cuncordare, currispondere
collina --- monticheddu, sedda, pala, cucuru
collirio --- colliriu
collisione --- tumbada, iscuta a pare
collo --- paccu
collo --- trucu
collo del piede --- cambutzu
collo di bottiglia --- gurg¨zu
collocamento --- collocamentu
collocare --- allocare, ponnere, collocare
colloquiare --- allegare, contare contos
colloquio --- collocchiu
colloso --- collosu
collottola --- gatile
collutorio --- collutoriu
colluttazione --- bria atzuntzuddada
colmare --- prenare, accucurare
colmo --- prenu, accucurau
colomba --- columba
colombaccio --- tidori
colombaia --- columberi, nidu de columbos
colombo --- columbu
colon --- ghiraitu, budda, erca
colonia --- colonia
coloniale --- coloniale
colonialista --- colonialista
colonna --- colunna
colonnello --- coronello
colono --- massaju
colorare --- colorare, intinghere
colore --- colore
colore del manto --- bintinu
colorito --- coloriu, colore
coloro --- cuddos, sos chi
colossale --- mannu istranu, bete
colosso --- zigante, dorrolo
colostro --- colostru
colpa --- curpa, neche, farta
colpevole --- curpevole, reu
colpire --- ferrere, picare, corfare
colpo --- corfu, iscuta, addobada
colpo di testa --- acconcada, isconchinada
coltellaccio --- brotzone
coltellata --- istocconada, isticchida 'e resorza, istoccada
coltello --- lepa, resorza, gorteddu, istillu
coltivare --- coltivare, prantare, contipizare
coltivato --- contipizau
coltivatore --- massaju
colto --- goddýu, collýu
colto --- ischiu, istudiau
coltre --- manta, frassada, cucuzura
coltro --- lama de sa 'arvada
coltura --- coltura, contipizu
colui --- cuddu, cussu, su chi
coma --- coma
comandamento --- cumandamentu
comandante --- cumandante
comandare --- cumandare
comando --- cumandu
comare --- gomare
combaciare --- torrare, currispondere
combattente --- cumbatente
combattere --- cumbatere, gherrare --- chertare, cumbatere, peleare
combinare --- cumbinare
combinazione --- cumbinassione
combriccola --- tropa, condoma, grefa
combustione --- teninzu, brusonzu
come --- comente
cometa --- isteddu coudu
comica --- comica
comico --- comicu
comignolo --- cuccumenale, tubu 'e sa zaminera
cominciare --- cumentzare, imbucare
comitato --- cumitau
comitiva --- tropa, gricca
comizio --- parlata
commedia --- cumedia
commediante --- cumediante
commemorare --- amentare
commendatore --- cumendadore
commensale --- cumpanzu 'e mesa, cumbidau
commentare --- cumentare, lumenare
commentatore --- cumentadore
commento --- cumentu, colada 'e critica
commerciale --- cumerciale
commerciante --- negossiante, butegheri
commerciare --- negossiare
commercio --- cumerciu
commestibile --- bonu a mandicare, de papare
commettere --- cumitere
commiato --- dispedida, saludu
commilitone --- cumpanzu 'e militare
comminare --- cundennare, decretare
commiserare --- lastimare, amischinare
commiserazione --- lastima
commissario --- cumissariu
commissione --- imperzu, bisonzu
commistione --- amischionzu, misturitu
commisurare --- medire, adatare
committente --- ordinadore
commosso --- cumoviu
commuovere --- ammoddicare su coro
commutare --- cambiare, mudare
commutazione --- cambiu, cambiamentu
com˛ --- gum˛
comodamente --- chin asiu, chene presse, codomamente, a discassu
comodino --- comodinu
comoditÓ --- codomidade
comodo --- codomu, cumbeniu
compaesano --- paesanu
compagine --- unidade, iscuadra
compagnia --- cumpanzia, condoma, crofaria
compagno --- cumpanzu
companatico --- aunzu
comparare --- paragonare
compare --- gompare
comparire --- cumparrere
comparizione --- cumparta
comparsa --- cumparta
compartimento --- cumpartimentu
compassato --- calmu, fatu chin tempus
compassione --- dolu, lastima
compassionevole --- lastimosu
compasso --- cumpassu
compatire --- cumpatire
compattare --- cumpatare, incarcare
compatto --- cumpatu
compendio --- suntu
compenetrare --- intrare, mintire
compensare --- pacare, istrinare
compenso --- paca, istrina
compera --- compora
competente --- cumpetente
competere --- cumpetere
competizione --- cumpetitzione
compiacente --- cumpiachente
compiacere --- cumpiachere
compiangere --- lastimare, sentire, atitare
compianto --- lastima, dolu
compiere --- aberare, crompire
compieta --- pesperu
compilare --- cumpilare
compimento --- crompimentu
compitezza --- crompidura
c˛mpito --- compitu, faina
compýto --- crompiu
compleanno --- compleannu, annale
complemento --- cumprementu
complessitÓ --- cumplessidade, matzimboddiu
complessivo --- totu, de su totu, in totu
completamente --- de su totu, totu
completare --- cumpletare, accabare
completo --- cumpretu, chin totu su chi li picat
complicare --- complicare
complice --- complice
complimento --- cumprimentu
complottare --- trassare, ordiminzare
complotto --- trassa, cumprotu
componente --- cumponente
componimento --- cumponimentu
comporre --- cumponnere
comportamento --- cumportamentu
composito --- cumpostu, misturu
compositore --- cumponidore
composizione --- cumpositzione
compostezza --- istare che cristianu, assentu
composto --- cumpostu, cundertu
comprare --- comporare
compratore --- comporadore
comprendere --- cumprendere
comprendonio --- cumprendoniu
comprensibile --- craru
compressa --- pastillia
compressione --- incarcadura, incarconzu
compresso --- incarcau, abacheddau
compressore --- cumpressore
comprimere --- incarcare, istringhere
compromesso --- cumprumissu
compromettere --- cumprumitere
comproprietÓ --- cumonia
comprova --- cufrima
comprovare --- proare, cufrimare
compunto --- seriu, dispiachiu, afriziu
computare --- carculare, contare
comunale --- cumonale
comunanza --- cumonessia, cumonia
comune --- a cumone, de totu
comune --- domo cumonale
comunicare --- cuminicare, facher ischire, dare a intendere
comunione --- cuminione
comunismo --- comunismu
comunitÓ --- comunidade
comunitario --- comunitariu
comunque --- siat comente sisiat
con --- chin
conato di vomito --- coniu
conca --- alapatu --- presetu
concatenare --- cullegare, incadenare
concavo --- gupudu, caudu
concedere --- cuntzedere, accassare
concentrare --- cuncentrare
concepire --- zenerare cumentzare, imprinzare, improssimare
conceria --- contza
concernere --- riguardare
concertare --- cuncordare, cussertare
concerto --- cuntzertu
concessionaria --- concessionaria
concetto --- cuntzetu
concezione --- cuntzetu
conchiglia --- soriche de mare, cotzula, annarita
conciare --- contzare
conciliabolo --- cungrega
conciliatore --- cuntziliadore
concilio --- cuntziliu
concimare --- ingrassare, contzimare
concime --- contzime
concio --- contone
conciso --- curtzu, de pacas paraulas
concitato --- apretau, nevrosu
conclave --- conclave
concludere --- croncuire, accabare
conclusione --- concrusione, concruos
concomitante --- paris, in su propiu tempus
concordare --- cuncordare
concorde --- cuncordu
concordia --- cuncordia
concorrente --- cuncurrente
concorrere --- cuncurrere
concorso --- cuncursu
concretizzare --- abberare, cuncretizare
concubina --- antzedda, amante
concupire --- disizare, bramare
concupiscenza --- disizu, alluscadura
condaghe --- condaghe
condanna --- cundenna
condannare --- cundennare
condensare --- ghelare, cazare
condimento --- cundimentu
condire --- cundire
condiscendente --- modde, de pacu brussu
condividere --- essere d'accordu
condizionale --- cunditzionale
condizionare --- cunditzionare
condizione --- cunditzione
condoglianza --- condolentzia, acunnortu
condonare --- abonare, perdonare
condono --- abonu
condotta --- cunduta
condottiero --- capitanu, ghia
condurre --- juchere, ghiare, truvare
conduttura --- cunduta
confabulare --- iscusiare, allegare, tzarrare
confacente --- dechiu, adatu
confederale --- confederale
conferenza --- conferentza
conferire --- allegare, juchere
conferma --- cufrima
confermare --- cufrimare
confessare --- atrogare, cufessare
confessione --- cufessione
confessore --- cufessore
confettare --- cufetare
confetto --- tucorau, cufetu
confezionare --- sestare fachere
conficcare --- ficchire, cravare, ifirchire, tzaccare, chistire
confidare --- contare
confidenza --- ballassa, ampramanu, cufiantzia
configgere --- ficchire, cravare
configurare --- configurare
confinante --- bichinu, lacanarzu
confinare --- esser a lacana
confine --- lacana, cunfine, muru ‘e mesu
confino --- disterru, cunfinu
confisca --- cunfisca, secruestu
confiscare --- secruestare
conflitto --- chertu, cuntrastu, gherra
confluenza --- cropadura 'e rios
confluire --- benner a pare, joviare
confondere --- cufundere, ghetare a pare, tropellare
conforme --- cufroma, sicunde
conformista --- cunformista
confortare --- cufortare, acunnortare
conforto --- cufortu, acunnortu
confratello --- crofariu
confraternita --- crofaria
confrontare --- cufrontare, ponner a pare
confronto --- cufrontu, paragone
confusione --- cofusione, badalocu, tropellu, bulluzu
confuso --- iscofusu
confutare --- proare su contrariu, contrariare
congedare --- dispedire, conzedare
congegnare --- ordiminzare
congegno --- ordiminzu
congelare --- cunzelare, cancarare
congelatore --- cunzeladore
congerie --- amuntonada, amassu
congettura --- indissiu
congiungere --- azunghere, cropare
congiuntivite --- ocros malos, congiuntivite
congiuntivo --- congiuntivu
congiunto --- azuntu, parente
congiunzione --- azunghidura, cropadura, congiuntzione
congiurare --- tramare, cumplotare
congratulazione --- cumprimentu
congrega --- cungrega, ghenga, condoma
congresso --- cungressu
congruo --- zustu
conguaglio --- restu, ugualadura
coniare --- batere muneda, fachere 'inare
conico --- conicu
coniglio --- conillu
coniugare --- cojuare, cropare
coniuge --- maridu, muzere
connessione --- azuntura, cullegamentu
connettere --- ataccare, azunghere
connivenza --- compritzidade
connotato --- connotau
connubio --- unione, accordu
conocchia --- cronnuca
conoscente --- connoschente
conoscenza --- connoschessia
conoscere --- connoschere
conoscitore --- connoschidore
conosciuto --- connotu
conquista --- conchista
conquistatore --- conchistadore
consacrare --- cunsacrare, sagrare
consanguineo --- parente, carrale, de su propiu sambene
consapevole --- ischinde su chi est fachende, chin propia malissia e avertessia, informau
consegna --- intregu, cussinna
consegnare --- intregare, cussinnare
conseguenza --- cusseguentzia
conseguire --- lograre, otennere
consenso --- cunsensu
consentire --- cussentire, narrere ca emo
conserva --- cusserva
conservare --- servare, costoire
conservatorio --- cusservatoriu
conservazione --- servonzu, collinzu
consesso --- riunione
considerare --- cussiderare
considerazione --- cussideru, contu
considerevole --- mannu meda
consigliare --- cussizare
consigliere --- cussizeri
consiglio --- cussizu
consimile --- simizante
consistente --- tostichinu, tostu
consociare --- assotziare
consolante --- cossoladore
consolare --- cufortare, acunnortare
consolato --- consolau, cossolau
consolazione --- cossolu, che-i sa manu 'e Deu
console --- console
consolidare --- frimare, afortire, intostare
consonante --- consonante
consono --- cufroma, adatu
consorte --- maridu, muzere
consorzio --- consortziu
constatare --- sapire, abizare, atzertare
consueto --- solitu
consuetudine --- usantzia, costumene
consulente --- piritu
consultorio --- consultoriu
consumare --- ispitire, finire
consumismo --- isperdissiu, consumonzu
consumo --- consumu
consunto --- consumau, allisau, irfinicau, ispitiu
contabile --- contabile
contabilitÓ --- contabilidade
contachilometri --- contachilometros
contadino --- massaju, marradore
contado --- sartu, cussorza
contagiare --- impestare, pitziccare
contagio --- contagiu
contagocce --- contautzos
contaminare --- impestare
contante --- contanti
contare --- contare
contatore --- contadore
contatto --- cuntatu
conte --- conte
conteggiare --- contare
conteggio --- contu, contonzu
contegno --- cumportamentu
contempo --- in su propiu tempus
contemporaneamente --- in su propiu mementu
contemporaneo --- fedale, de s'epoca
contendente --- aversariu
contendere --- briare, cuntrastare
contenere --- bistare, capere
contenersi --- a si tratennere
contenitore --- isterzu
contentare --- cuntentare
contentezza --- cuntentesa, ghipa
contento --- cuntentu, ghipau, bresau, ufanu
conterraneo --- de sa propia terra
contesa --- bria, chertu, cuntierra
contessa --- contissa
contestare --- cuntierrare, cuntestare
contesto --- cuntestu
contiguo --- accurtzu, bichinu
continentale --- terramannesu, continentale
continente --- terramanna
contingente --- occasionale
continuamente --- continu, sempere
continuare --- sighire
continuitÓ --- continuidade
continuo --- supriu, semper
conto --- contu
contorcere --- intorticare, troziccare
contornare --- inghirare
contorno --- oru, profilu
contorsione --- trozicconzu, troziccadura
contorto --- troziccau
contrabbando --- contrabandu
contrabbasso --- contrabassu
contraccambiare --- torrare in cambiu
contraccettivo --- cond˛
contraccolpo --- contraccorfu
contrada --- cussorza, carrera
contraddire --- narrere su contrariu, contrariare
contraddittorio --- contraditoriu
contraffare --- contrafachere, istrocchere
contrammiraglio --- contramirallu
contrappello --- contrapellu
contrappeso --- contrapesu
contrapporre --- contraponnere
contrariato --- dispiachiu
contrarietÓ --- realia, dispiachere
contrario --- contrariu
contrarre --- accucconare, istringhere, reduire, picare, tennere
contrassegnare --- sinzolare, sinnare
contrassegno --- sinnu, sinzale, marcu
contrastare --- cuntrastare
contrasto --- cuntrastu
contrattacco --- contrataccu
contrattare --- cuntratare
contratto --- cuntratu, istrumentu
contravvenzione --- contravintzione
contrazione --- contratzione, istringhinzu
contribuente --- contribuente, pacadore
contribuire --- contribuire, picare parte
contributo --- contributu
contrito --- arrepentiu
contro --- contra
controbattere --- rispondere
controcorrente --- a riu imbesse
controllare --- controllare, compudare
controllo --- controllu
controluce --- contralluche, lampaluche
contromano --- contramanu
contromossa --- contromossa
controparte --- parte contraria
contropelo --- a pilu imbesse
controsenso --- contrassensu
controveleno --- contrabenenu
controvento --- a bentu contrariu
controversia --- lite, bria
controverso --- dubiosu
controvoglia --- a mala gana, a dirzeniu
contumelia --- inzurzu, irfecu
contundere --- iscrentiare, ferrere
conturbare --- inchietare, innevrosire
contusione --- pistu, trinchi, arraschiadura, brunitinore, crentia
convenevoli --- costumassias
conveniente --- cumbeniosu
convenienza --- cumbeniu
convenire --- cumbennere
convento --- cumbentu
convenzione --- azustu, patu
convergenza --- convergentza
convergere --- torrare a unu locu
conversare --- allegare, tzarrare
conversazione --- allegas, allegonzu, contonzu 'e contos
convertire --- cunvertire
convesso --- matudu, cumbessu, bombau
convincere --- cumbinchere, ghetare in badu, conchinare
convinto --- cumbintu
convinzione --- cunvintzione, tzertesa
convito --- chena, ispuntinu, irfrassu, cumbidu
convivente --- antzedda, antzeddu, cunvivente
convivere --- biver a cumpanzinu
convocare --- avisare, mutire
convogliare --- accorrare, aviare, afilare
convolvolo --- aliadorza
convulsione --- crampu
cooperare --- facher a manos de pare, azuare
cooperativa --- coperativa
coordinare --- cuncordare
coordinata --- coordinÓ
coperchio --- copercu, copertore
coperta --- manta, frassada, cucuzura, cucuzu
copertina --- copertina
coperto --- cucuzau, tuponau
copertone --- copertone
copertura --- cucuzu, coperta, cuerru
copia --- copia
copiare --- copiare
copioso --- bundante
coppa --- copa
coppia --- copia, cropa, paja
coppiola --- copieta
copricapo --- cucutu, bonete
copriletto --- coprilettu
coprire --- cucuzare, carrarzare, tudare
copulare a si dare un'ifriscada, amirrionÓre, caddicÓre, coddÓre, copŔrrere, c¨rrere, fachere s'imperzu, futire, imbŔrghere, imperriare, iscopare, ispinghere, isseddare, pompÓre, p˛nnere,
coque --- latis latis
coraggio --- corazu, atrivimentu, animu, fronte, abrontu
coraggioso --- corazosu, atriviu
corale --- corale
corallo --- coraddu
corame --- coramene
Corano --- Coranu
coratella --- frissura
corazza --- coratza
corazziere --- coratzieri
corbellare --- cullonare, picare in ziru
corbelleria --- macheine, bambeine
corbello --- canistedda cufinu. cofa
corbezzolo --- lidone
corda --- fune, soca, cannau
cordiale --- de bonu 'etu, amorosu
cordicella --- bolentinu, ispaitu, funedda
cordoglio --- dolu
cordolo --- cordulu
cordoncino --- trancafilu, cordonitu
cordone --- cordone
coriaceo --- corriatu
coriandolo --- coriandolu
coricare --- corcare
corista --- corista
cormorano --- corvu marinu
corna --- corra, corrimenta, corros
cornacchia --- corranca
cornamusa --- launeddas
cornata --- incorrada
cornea --- cornea
corneo --- c˛rrinu, de corru
cornetta --- cornetta
cornetto --- correddu
cornice --- gruanissa, cornice
corniola --- cronniola
corno --- corru
cornuto --- corrudu, saccheta 'e corros
coro --- coro
corolla --- corolla
corona --- corona
corpetto --- zipone
corpo --- corpus, carena, carre
corporatura --- carena, carenatu, petza
corporazione --- sotziu
corpulento --- mannu 'e carena, mannatzu, atrossau
corredare --- frunire
corredo --- pervenimentu, corredo
correggere --- currezire, mediare
correggia --- corria, presorzu
corrente --- currente
correntemente --- currentemente
correntista --- currentista
correo --- compritze
correre --- currere
correttezza --- curretesa
corretto --- curreziu, zustu, curretu
correzione --- currezida, currezu
corridoio --- passadissu
corridore --- curridore
corriera --- corriera, postale
corriere --- curreu
corrimano --- passamanu
corrispondente --- currispondente
corrispondere --- currispondere
corrivo --- iscussiderau
corroborare --- afortire
corrodere --- papare, issutilicare
corrompere --- corrompere, guastare
corrosione --- ruinzu, ruinonzu
corrotto --- corrotu
corruccio --- realia, primadura, anneu, mutria
corrugare --- aprichizonare, apricare, ingrispare
corrusco --- luchidu, lampizosu
corruzione --- corrutzione
corsa --- cursa, carrera
corsaro --- corsariu
corsetto --- cosso
corsicano --- corsicanu
corsiero --- curridore
corsivo --- corsivu
corso --- carrera manna
corteccia --- pizu, iscortza, corzola
corteggiare --- corteggiare, fachere sa corte
corteggiatore --- corteggiadore
corteo --- accumpanzamentu
cortese --- de bonu 'etu, cumprimentosu, bene accriassau
cortesia --- bonu grabu, criassa
cortigiana --- cortigiana, bagassota
cortile --- corte, cortita, corrale
cortisone --- cortisone
corto --- curtzu, curtzitu
corvetta --- corvetta
corvino --- corvinu, che ala 'e corvu
corvo --- corvu, corvai
corvo imperiale --- corvu, corvai
cosa --- cosa, roba, ite
cosare --- iterinanare
coscia --- cossa, perrule
cosciente --- cosciente
coscienza --- cussiessia, seru
cosciotto --- cossedda
coscritto --- recluta, arruolau
coscrizione --- tirare in leva
cosý --- gosi, a custu 'etu, a gasi
cosicchÚ --- gasi chi, gosi chi
cosiddetto --- chi li naran
Cosma --- Cosomo
cosmesi --- roba 'e bellai, cosmesi
cosmetico --- belleto
cosmo --- cosmo, universu
coso --- iterinana
cospargere --- untare, papuschiare, impoddinare, ispruerare, isparghere
cospetto --- presessia, cara po cara
cospicuo --- bundante, importante, mannu meda
cospirare --- tramare
cospiratore --- tramadore, ordinzadore, cospiradore
costa --- costa, costera
costante --- costante, fitianu
costanza --- frimesa, aficcu, puntillu, costantzia
costare --- costare
costato --- costazu
costeggiare --- andare costa costa
costei --- custa, issa, cussa
costellare --- ispartinare, isparghere, prenare
costellazione --- costellatzione
costernazione --- dispiachere, disisperu, dolore
costiero --- costerinu, de pinnas de mare
costipato --- apastau, accremau
costituire --- fundare, fromare
costituzione --- costitutzione
costo --- ispesa, gastu, costu, pressiu
costola --- costa, costedda
costoletta --- costedda, cotoleta
costone --- trempa, trempale
costoro --- issos, custos, cussos
costoso --- caru, caritu
costretto --- custrintu, apretau
costringere --- obricare, apretare, custringhere
costrizione --- aprettu, obricu, fortzadura
costruire --- fraicare, pesare, fachere domo
costruzione --- fraicu
costui --- cussu, custu, issu
costumare --- costumare, usare
costume --- costumene, costumassia
cosuccia --- cosichedda
cotenna --- corzola
cotogna --- chidonza, melachidonza
cotognata --- chidonzada
cotonare --- cotonare, ufrare
cotone --- cotone
cotonina --- cotonina
cottimista --- cotimista
cottimo --- cotimu
cotto --- cotu
cottura --- cotura, cochinzu
cova --- crochinzu
covare --- crochire
covile --- accoiladorzu, cuilarza
covo --- isticchidorzu, cala
covone --- mannucru
cozza --- cotza
cozzare --- tumbare, incorrare
crac --- fallimentu
crampo --- crampu
cranio --- craniu, conca, cherveddera, capita
crapula --- rebota, irfrassu
crapulone --- abbuddone, pasteri, tziu pastas
cravatta --- cravatta
creanza --- criassa, pulitica
creare --- creare, fromare
creatore --- creadore
creatura --- criatura
creazione --- creatzione
credente --- credente, creidore
credenza --- credentza, mobile
credenza --- creinzu
credenziale --- credentziale
credere --- crŕre
credibilitÓ --- credibilidade
credito --- bufu, creditu, fidu
credulitÓ --- credulidade
credulone --- creijolu, creintzone
crema --- crema
cremagliera --- cremagliera
cremare --- brusare sos mortos
cremoso --- cremosu
creolina --- criolina
crepa --- afilada, crepadura, cannidura, ispentumu, iscolladorzu
crepaccio --- perca, nurra
crepacuore --- crepacoro
crepare --- crepare, iscartarare, issopare, istimpanare
crepitaccolo --- reula
crepitare --- tracchidare, traccare
crepitio --- tracchida
crepuscolo --- iscuricada, irmurruinada
crescendo --- creschende, aumentonzu, creschida
crescere --- creschere, irmanniare, amadurare
crescita --- creschida, creschinzu
cresima --- cresima
cresimare --- cresimare
crespato --- ingrispau,
crespo --- grispu
cresta --- zizirista
creta --- terra luzana
cretinaggine --- issoloriu, macheine, issalautzada
cretino --- ballalloi, doddoi
cricca --- tropa, condoma, ghenga
crinale --- serra, punta, cucuru
crine --- crinu
criniera --- jua
crinito --- pilosu
cripta --- tumba
crisantemo --- crisantemu
crisi --- crisi
crisma --- ozu santu
cristalleria --- gristalleria
cristallizzare --- apredare, gristallizare
cristallo --- gristallu
cristianesimo --- cristianesimu
cristianitÓ --- cristianidade
cristiano --- cristianu
Cristo --- Cristos
criterio --- criteriu
critica --- critica
criticare --- criticare, mazare, picare in petenes
critico --- criticu
crivellare --- istampare, chilivrare
crivello --- chilivru, chilivru de a¨le
croccante --- arridu, traccheddaitu
crocchia --- cuccu
crocchiare --- traccare, traccheddare
crocchio --- tropa, gricca
croce --- ruche
crocetta --- ruchita
crocevia --- ruche de caminos
crociata --- crociata
crociera --- crociera
crocifiggere --- incravare, ponner in ruche
crocifissione --- incravamentu
crocifisso --- crucifissu, santugristos
crogiolare --- caentare, rosolare
crollare --- ruere, falare, issussiare
crollo --- ruta, falada a pare
cromare --- cromare
cromatura --- cromadura
cromo --- cromo
cronaca --- cronaca
cronico --- cronicu, amarturau
cronista --- cronista
cronologia --- cronolozia
cronometro --- cronometro
crosta --- grosta
crostaceo --- crostaceu
crostata --- crostada
crostino --- crostinu, pane turrau
crotalo --- crotalu
crucciarsi --- a si primare, a si dispiachere
cruccio --- dispiachere, primadura
cruciale --- detzisivu
cruciverba --- crutziverba, cruciverba
crudele --- malu, de mal'inzile, chene piedade, coro 'e preda, luntzýnu
crudeltÓ --- crudelidade
crudo --- cr¨, cruonzu, cruatzu, cr¨ viale
cruento --- sambenosu
crumiro --- crumiru
cruna --- culu de s'acu
crusca --- talau
cruschello --- chiarzeddu
cruscotto --- cruscotto
cubare --- cubare
cubito --- coidale
cubo --- cubu
cuccagna --- cuccanna
cuccetta --- cuccetta
cucchiaino --- cutzirinu
cucchiaio --- cullera, locarzu
cuccia --- cuccia, corcadorzu, lolla
cucciolo --- catzeddu, callullu
cucco --- cuccu
cucina --- cuchina
cucinare --- cuchinare, facher a papare
cucinino --- cucininu, cuchinedda
cucire --- cosire, impuntare, ifritzire
cucito --- cosinzu
cucitore --- cosidore
cuculo --- cuccu cantadore
cuffia --- careta
cugina --- sorresta
cugino --- fradile
cui --- a su cale, a sa cale
culla --- brotzolu, culla
cullare --- chilliare
culmine --- cucuru, punta
culo --- culu, tafanariu
culto --- cultu
cultore --- cultore
cultura --- cultura
cumulo --- muridina, muntone, linnarzu
cuneo --- cota
cunetta --- cuneta
cunicolo --- columberi, istrintorzu, cundutu
cuocere --- cochere
cuoco --- cuchineri
cuoio --- corzu, sola, coramene
cuore --- coro
cupidigia --- ingorrosia, lambidore, bramosia
cupo --- iscuru, aumbrau
cupola --- copula
cupolino della ghianda --- isportedda
cuprico --- ramenosu
cura --- cura, contipizu
curare --- contipizare, sanare
curato --- contipizau
curato --- retore
curatore --- curadore
curculione --- suzone
curiosare --- curiosare
curiositÓ --- curiosidade
curioso --- curiosu
curva --- furriada, borta
curvare --- intorticare, trocchere
curvo --- arcau, pendiu
cuscinetto --- cuscinetto
cuscino --- capitale
cuspide --- punta, cucuru
custode --- vaidanu, craiteri
custodia --- bestire, istuzu, vaidonzu
custodire --- mantennere, servare
cutaneo --- de sa pedde
cute --- cude
cutrettola --- niaccoa