Gonario Carta Brocca

 

D


D d sf sa 'e bator literas de s'alfabeto sardu. Sa D in durgalesu benit pronuntziÓ in duos modos diferentes: D de Durgali, domo, cadaunu, pudare, podere, Deu, meda. In custu casu l'amus a iscriere semper chin d-una D, chi siat intervocalica o a cumentzu de paraula. D cacuminale, sa D de caddu, poddine, cuddu, doddoi, deddeddu, Diddina, modde, tzodda. In custu secundu casu amus a iscriere dopia sa D intervocalica e una sola a cumentzu de paraula.
dÓ pps data.
Daddai sf Grazia.
dÓdu sm dado.
dÓe prp da - mdn - dae n-ue ses beninde - daemilu, dae, ca ti nd'as a acatare caente - dae pacu tempus - dae sa cara chi juches dio narrer chi ses cuntenta - dae sa mirada non mi pares cumbinta - dae 'ite m'as connotu - dae cara - dae como in susu non ti cherzo prusu.
daemŔda dae meda avb molto tempo fa.
DÓi sf Grazia.
dainnÓntis avb prima, poco fa.
dainnÓntis avb davanti.
daisŔcus dae secus avb dietro.
dÓma sf dama.
damÓscu sm damasco.
dannÓre vrb dannare.
dannÓrzu agg danneggiatore.
dannÓu pps agg dannato.
dann˛su agg dannoso.
dÓnnu sm danno - mdn - ite dannu chi amus in domo, babai mortu - ohi su dannu mannu, ja mi l'apo 'ata sa zorronada - in prus de su dannu sa 'irgonza - su dannu peus est a non si sapire.
dÓre vrb dare, porgere - mdn - est prontu a retzire, prus pacu a dare - dami sa manu e bae in bonora.
dÓre a intendere vrb raccontare, comunicare.
dÓre a ischire vrb far sapere, comunicare.
dare cara vrb badare, sorvegliare.
dÓre impertenessia vrb disturbare.
dÓre ocasi˛ne vrb stuzzicare, attirare l'attenzione, offendere.
dare˛rta dare borta vrb girare, tornare.
dassÓ pps lasciata.
dassÓre vrb lasciare.
dass˛nzu sm il lasciare.
dÓta sf data.
datziÓrzu sm esattore d'altri tempi.
dÓtziu sm dazio.
dÓu pps dato, passato - mdn - ite t'at dau - dau chi ses colandeche, daeli sos saludos - non m'at dau su gustu - inue ses dau, in pitu o in fundu.
dÓziennos dazie nos vrb dateci - mdn - daziennos su pane de donnia die Sennore - daziennos pache e salude.
de pÓcu isprŔne lcz timido, pauroso.
de prp di - mdn - de ite la cheres sa peta, de ule o de crapa - de pacas pretesas - de oro massissu ma no est issu - de preda juchet su coro e non de carre - non de cheret intendere - de pacu dura mi paret - est gasi miseru chi si morit de su sidiu - pacu bene, non d'atzolat una - custa mi paret annada de 'amene non de tricu.
de remŔju agg di valore.
dŔa sf dea.
debÓdas de badas avb inutilmente, invano.
dŔbile agg debole.
debilŔsa sf debolezza.
debil˛nzu agg deboluccio.
deb˛nu de bonu sm cose gioiose, positive.
decadŔntzia sf decadenza.
decÓlitru sm decalitro.
decÓlogu sm decalogo.
decÓmetru sm decametro.
decÓnu sm decano.
dŔche agg nc dieci.
dechenn˛ve agg nc diciannove.
dŔchere vrb addirsi, convenire - mdn - ja ti dechet sa brulla ja - donnia cosa in dechere s¨ - a femina bella li dechet donni 'estire - a sa corda li dechet su 'inu nieddu - est un'omine mannu e tzertas allegas no li dechen - comente li dechet sa bagna a sos macarrones.
dechessŔte agg nc diciassette.
dechýle agg decente, grazioso.
dechýna sf decina.
dechýnu sm campanaccio usato per le greggi.
dŔchiu pps agg conveniente.
decorÓre vrb decorare.
decorÓu agg pps decorato.
decor˛nzu sm il decorare.
decorosamŔnte avb decorosamente.
decor˛su agg decoroso.
dec˛ru sm decoro.
decramÓre vrb declamare.
decrarÓre vrb dichiarare.
decrarÓu pps dichiarato.
decrar˛nzu sm il dichiarare.
decretÓre vrb decretare.
decretÓu pps decretato.
decret˛nzu sm il decretare.
decrŔtu sm decreto.
dŔcuma sf decima, tributo.
deddŔ sm piccolino/a, tesoro.
deddŔddu sm piccolino, tesoro, amore.
dedicÓ pps dedicata.
dŔdica sf dedica.
dedicÓre vrb dedicare.
dedissi˛ne sf dedizione.
definýre vrb definire.
definissi˛ne sf definizione.
definýu pps definito.
degolliÓre vrb stravolgere, massacrare.
deg˛lliu sm massacro, scempio, finimondo.
degradÓre vrb degradare.
degrÓdu sm degrado.
deidÓde sf divinitÓ.
deidÓle sf ditale.
deinÓre vrb divinare.
deýnu agg divino.
deisprŔne de isprene agg coraggioso.
delegÓ pps delegata.
dŔlega sf delega.
delegÓre vrb delegare.
delicÓ agg delicata.
delicadŔsa sf delicatezza.
delincuŔnte agg delinquente.
delincuŔntzia sf delinquenza.
delýssia sf delizia - al - ma proite delissias ammentare / chi mudadas si son totu in affannu. G. Mulas.
delissiÓre vrb deliziare.
delissi˛su agg delizioso.
del¨dere vrb deludere.
delusi˛ne sf delusione.
del¨su pps agg deluso.
demÓniu sm demanio.
demezÓna sf damigiana - al - e tra cupas, cupone e demezana / prena de 'inu biancu o nieddu. P. Cucca.
democrÓticu agg democratico.
democratzýa sf democrazia.
demozÓre vrb stancare disturbare - mdn - non mi demozes gosi ca ja mi bastat su chi m'at fatu Deu - custu pipiu est sempere demozandemi - custa malasorte m'est demozande carena e t˛rronos - non mi demozat tantu su travallu, cantu su pessamentu.
demozÓu pps spossato.
demoz˛nzu sm lo stancare.
dem˛zu sm sfiancamento.
dennussiÓ pps denunziata.
denn¨ssia sf denunzia.
dennussiÓre vrb denunziare.
dennussi˛nzu sm il denunziare.
densidÓde sf densitÓ.
dentad¨ra sf dentatura.
dentÓle sm asse principale degli aratri di legno.
dŔnte sf dente - mdn - mi dolet sa dente - so a dolore 'e dentes - juco una dente guasta chi m'est dande sa morte, non mi lassat dromire ne a die ne a note - cantas dentes juchet su pipiu - sas dentes de canterzu son sanas, ma sas sannas son caudas.
denterdýe a denterdie avb intervallato, un giorno si e uno no - mdn - s'ortu l'abo a denterdie - a denterdie mi aco sa 'arva.
denterm˛ddes dentes moddes sf allappamento.
dentiŔra sf dentiera.
dentilÓscu denti lascu agg dai denti larghi.
dŔpere vrb dovere, dover dare.
deperýu pps agg deperito.
depid˛re agg debitore.
dŔpidu sm debito.
dŔpiu sm dovuto.
depositÓre vrb depositare.
depositÓriu agg depositario, uno dei priori nelle festivitÓ religiose.
dep˛situ sm deposito.
depressi˛ne sf depressione.
deprŔssu agg depresso.
derŔta manu dereta sf destra.
deretÓ pps anticipata, in cammino.
derŔta sf diritta.
deretÓre vrb accompagnare, iniziare, anticipare, avviare - mdn - est benniu mannoi a mi compudare e tando che l'apo deretau intas a s'iscaledda 'e su Mezore - po no irvetare inie, apo cumentzau a mi nche deretare - che 'it deretau ma che l'apo siziu deretu - cando si son isposaos, su pipiu che 'it deretau.
derŔtu avb agg subito, diritto.
deret¨ra sf direzione.
derrÓma sf affitto agrario, divisione per quote.
derramÓre vrb spargere, versare - mdn - a derramare lacrimas fin tantos, ca pessone 'e gabale fit su mortu.
derrÓmau pps versato.
dŔrre proare su derre vrb sfidare, stuzzicare.
derre˛re sm sconvolgimento, putiferio.
derr¨ere vrb decadere, stramazzare.
derruýnzu sm il decadere.
derr¨tu pps agg decaduto.
derviÓre vrb divagare, rallegrare, distrarre.
derviÓu pps distratto.
dervi˛nzu sm il distrarre.
desŔrtu sm deserto.
dŔstra = dresta.
dŔstrinu sm destro, destrorso.
determýnu sm determinazione.
detzýdere vrb decidere.
detzýmetru sm decimetro.
detzýsu pps agg deciso.
DŔu Deus sm Dio - al - haia una carra 'e orzu incumandada / a sa terra e a Deus po 'aghe' fronte. G. Mulas - Deu ti lu pachet - non b'at che a Deu chi l'at a ischire - est comente a paragonare a Deu chin su cuccu - chin s'azudu de Deu ja si superat totu - Deus meu de su chelu, non nde poto prus sa vida.
devossi˛ne sf devozione.
dev˛tu agg devoto.
dialŔtu sm dialetto.
diÓlogu sm dialogo.
diamÓnte sm diamante.
diÓntzine isc diamine.
diaulŔddu sm agg diavoletto.
diÓulu sm agg diavolo - mdn - cussu diaulu non be resesso a l'assutaponnere - diaulu 'e contu est - diaulu chie t'at fatu - b'aiat unu badalocu de totu cantos sos diaulos - dubu dubu / chie est / su diauleddu chin sos bacalos de linna 'e 'icu - su diaulu fachet sas padeddas ma non sos copertores - paret incumandau dae su diaulu - diaulos allutos in focu - diaulu su 'istu siat.
dibÓtidu sm dibattito.
dibatimŔntu sm dibattimento.
dibidÓba sm martellamento, serie di colpi.
dýdu = poddiche.
dýe sf dý, giorno - mdn - die die chene 'ustare ausiliu - a dedie mi la colo 'asi 'asi, ma a denote l'isco jeo su chi che colo - inoche mi fachet die / cantende a palma adorada - b'at galu die - a lucore de die su contu est diferente - travallande a totu die - sa die 'ona si 'idet dae su manzanu - andat donnia santa die.
dieinnÓntis die innantis de jeanteris avb tre giorni fa.
diŔta sf dieta.
difÓtis cnz infatti.
difŔndere vrb difendere.
difendýnzu sm il difendere.
diferŔnte agg differente.
diferŔssia sf differenza.
difŔsa sf difesa.
difŔsu pps agg difeso.
difet˛su agg difettoso.
dificurtÓde sf difficoltÓ.
dificurt˛su agg difficoltoso.
difýtzile agg difficile.
dif¨ndere vrb diffondere.
difusi˛ne sf diffusione.
dýga sf diga.
dilichŔsa sf delicatezza.
dilichýa sf delicatezza, squisitezza.
dýlicu agg delicato.
dýlliri isc ? e dilliri... e dai.
dilliriÓre vrb delirare.
dilliri˛nzu sm il delirare.
dillýriu sm delirio.
dýllu sm dillu, ballo tradizionale.
dill¨viu sm diluvio.
diluŔnte sm diluente.
dimandÓ pps domandata, chiesta.
dimÓnda sf domanda.
dimandÓre vrb domandare, chiedere.
dimand˛nzu sm il domandare.
dimissi˛ne sf dimissione.
dimitýnzu sm il dimettere.
dimýtiu pps dimesso.
dim˛niu sm demonio - mdn - custu est unu dimoniu, non b'at prus - maleitu su dimoniu de s'iferru - non be resesso a l'acatare, paret ca si l'est postu su dimoniu.
dimustrÓre vrb dimostrare.
dimustrÓu pps dimostrato.
dimustr˛nzu sm il dimostrare.
dinÓmicu sm dinamico.
dinamitÓrdu agg dinamitardo.
dinamýte sf dinamite.
dýnamu sf dinamo.
dinÓre sm danaro - mdn - diaulu e dinare, no nde papat mancu su porcu - po bivere be cheret dinare - como est totu a cambi'a pare po su 'inare - chin su 'inare si buscat totu - salude cheriamus e dinare - su 'inare andat e benit - no apo 'inare - como istiman su deus dinare - no lu pacat dinare - est fachende su 'inare che-i s'arga.
dinare d'eris:
3 reales = cent. 5,00
1 sisinu = cent. 5,00
1 soddu = cent. 10,00
9 reales = cent. 15,00
mesu petza = cent. 25,00
5 soddos o una petza = cent. 50,00
1 iscudu = 5 francos
100 iscudos = 500 francos
200 iscudos = 1.000 francos.
dinastýa sf dinastia.
dindý sm denaro, forma infantile.
dýndu zlg sm tacchino.
dýnghi isc ? dinghi dinghi una viola...
dýnna agg degna.
dinnÓ pps degnata.
dinnÓre vrb degnare.
dinnidÓde sf dignitÓ.
dinn˛nzu sm il degnare.
dýnnu agg degno.
di˛sa sf dea, donna bellissima.
di˛tzesi sf diocesi.
dipartimŔntu sm dipartimento.
dipŔndere vrb dipendere.
dipŔsu pps dipeso.
dipr˛ma sm diploma.
dipromÓu pps agg diplomato.
dirbaratÓu agg disordinato, scostumato, sregolato.
dirbarÓtu sm disordine.
dirditzÓ agg sfortunata, sciagurata.
dirdýtza sf sfortuna, avversitÓ.
diret˛re sm direttore.
dirfÓchere vrb disfare.
dirgÓna sf inappetenza.
dirganÓre vrb perdere l'appetito.
dirganÓu agg inappetente.
dirgan˛nzu sm il perdere l'appetito.
dirgazÓre vrb svagare, sfogare, disimpegnarsi.
dirgazÓu pps svagato.
dirgaz˛nzu sm lo svagare.
dirgÓzu sm svago, sfogo.
dirgrassiÓ agg infelice, disgraziata.
dirgrÓssia sf disgrazia.
dirgrassiÓu agg disgraziato.
dirgustÓ pps agg disgustata, delusa.
dirgustÓre vrb disgustare, indisporre, deludere.
dirgust˛nzu sm il disgustare.
dirgust˛su agg disgustoso.
dirg¨stu sm disgusto, delusione.
dirýtu sm diritto.
dirvÓgu sm svago.
dirzŔniu avb controvoglia, malvolentieri.
dirzeniÓre vrb frustrare.
disabetuÓre vrb disabituare.
disabetuÓu agg disabituato.
disabitÓu agg disabitato.
disab¨du agg sfaccendato.
disaccÓtu sm massacro, sfacelo.
disacc˛rdu sm disaccordo.
disamistÓde sf inimicizia, lite, ostilitÓ.
disam˛re sm disamore.
disamparÓu agg privo di protezione, emarginato - mdn - chissai comente at a essere colandeche sas notes cussu disamparau - disamparau che a mimi non be nd'apat ateru.
disampÓru sm abbandono, mancanza d'attenzioni.
disa˛cu sm sfogo - mdn - si non poto prus, nessis a sa limba li dao disaocu - si ch'andat a foras de 'idda in chirca de disaocu.
disarmÓu pps agg disarmato, inerme.
disÓrmu sm disarmo.
disastrÓ pps agg disastrata.
disÓstru sm disastro.
disatŔntu agg disattento.
disatinÓu agg trascurato, irriflessivo, inoperoso.
disatýnu sm trascuratezza, inoperositÓ.
disa¨ra sf sciagura, sventura - al - bastet chi dogni casta 'e disaura / bista s'est in cust'annu, sentza contu. A. Mereu.
disausiÓre vrb disusare.
disausiÓu pps agg desueto.
disausi˛nzu sm il disusare.
disavÓntzu sm disavanzo.
discÓpitu sm discapito, danno.
discass˛su agg agiato, comodo - mdn - ca ja no est discassosu cussu caminu, totu punt'in susu.
discÓssu sm comoditÓ, agiatezza - al - mancari chin sa limba ti discassas, totucantos chi est faula ti nana. J. Pira.
dischŔnte sm apprendista.
dischissiÓ pps agg impazzita, fuori di testa.
dischissiÓre vrb impazzire.
dischýssiu sm caos, pazzia, mania.
discodiÓ pps agg trascurata, poco operosa.
discodiÓre vrb lasciar perdere, trascurare.
discodiÓu sm agg tralasciato, neghittoso.
discodi˛nzu sm il trascurare.
disc˛diu sm trascuratezza.
disc˛rdia sf discordia.
discoss˛lu sm sconforto - ais - Toddeito ispinosu e remitanu / locu de disisperu e discossolu.
discretamŔnte avb discretamente.
discrŔtu agg discreto.
dýscu sm disco.
discumbeni˛su agg scomodo, sconveniente - mdn - est un'oru discumbeniosu, non fachet nen po prenare nen po 'acher a binza.
discumbŔniu sm scomoditÓ, incomodo.
discunnortÓre vrb sconfortare.
discuntentÓre vrb scontentare.
discuntentÓu pps scontentato.
discuntŔntu agg scontento - mdn - l'amus torrau cucurica e su pitzinnu fit meda discuntentu.
discurpÓre vrb scolpare.
disc¨rsu sm discorso.
discussi˛ne sf discussione.
disc¨tere vrb discutere.
disc¨tiu pps discusso.
disegnÓre vrb disegnare.
diseredÓre vrb diseredare.
diseredÓu pps agg poveretto, diseredato.
disertÓre vrb disertare.
disert˛re agg disertore.
disillusi˛ne sf disillusione.
disill¨su pps agg disilluso.
disimparÓre vrb disimparare.
disimparÓu agg analfabeta, ignorante.
disinfetÓnte ppr agg disinfettante.
disinfetÓre vrb disinfettare.
disinfetÓu pps disinfettato.
disingÓnnu sm disinganno.
disinnad˛re sm colui che decide, decisore.
disinnÓre vrb decidere - mdn - ghite as disinnau - si ti disinnas narami cosa - innantis de disinnare cheret a intendere s'una campana e-i s'atera.
disinnÓu pps deciso.
disinn˛nzu sm il decidere.
disýnnu sm idea, disegno.
disintzŔrtu agg incerto, esitante, indefinito - al - po su chi at ofertu / jeo puru faeddo a disintzertu.
disisperÓ pps agg disperata.
disisperÓda sf variante del cando con la chitarra.
disispŔru sm disperazione.
disizÓre vrb desiderare.
disizÓu pps desiderato.
disiz˛nzu sm il desiderare.
disiz˛su agg desideroso, voglioso - mdn - ja ses pacu disizosu ja, donnia cosa cheres gustare.
disýzu sm desiderio.
dislivŔllu sm dislivello.
disoccupatzi˛ne sf disoccupazione.
disoccupÓu pps agg disoccupato.
disonŔstu agg disonesto.
disonorÓre vrb disonorare.
disonorÓu pps disonorato.
dison˛re sm disonore.
dis˛ra avb tardi, fuori orario.
disordinÓu agg disordinato.
dis˛rdine sm disordine.
disorganizÓu agg disorganizzato.
disorientamŔntu sm disorientamento.
disorientÓre vrb disorientare.
disorientÓu pps disorientato.
dýspari agg dispari.
dispÓrte avb disparte.
dispatzÓre sbrigare, cacciare, inviare - mdn - a sa butega de tzia Tutedda no ando ca non sentit de mi nche dispatzare - dispatzami deretu ca so impresses - Mariedda nanca ch'at dispatzau s'amoradu e issu est contande imbetzes ca che l'at piantÓ, sa veridade non b'at che a Deu chi l'at a ischire.
dispatzÓu pps sbrigato, cacciato.
dispedýa pps accomiatata.
dispedýda sf commiato.
dispedýre vrb accomiatare.
dispensÓre vrb dispensare.
dispensŔri agg dispensatore.
dispet˛su agg dispettoso.
dispŔtu sm dispetto.
dispiachŔre sm dispiacere, dolere - mdn - non podes crŕre su dispiachere chi m'at dau - a mimi m'at tocau prus dispiacheres chi no apentos.
dispiÓchere vrb rincrescere.
dispiÓchiu pps agg dispiaciuto.
disponýbile agg disponibile.
disposs˛riu sm sortilegio, formula magica.
disp˛stu agg disposto.
disp˛ticu agg dispotico.
dispressiÓre vrb disprezzare.
disprŔssiu sm disprezzo.
dissidŔnte agg dissidente.
dissimulad˛re agg dissimulatore.
dissim¨lare vrb dissimulare, perdonare - mdn - carchi 'orta cheret peri a dissimulare si nono non bessimus dae brias - ais - non b'at de dissimulare / non seis zente de tzulla.
dissimulÓu pps perdonato.
dissiprýna sf disciplina.
dissýpula sf malattia dell'occhio.
dissýpulu sm discepolo.
distaccamŔntu sm distaccamento.
distaccÓre vrb distaccare.
distÓccu sm distacco.
distÓntzia sf distanza.
distŔmpus avb fuori tempo - mdn - cust'achina a distempus paret ca est galu prus bona.
distŔrra sf cisterna.
disterrÓre vrb emigrare, esiliare.
disterrÓu pps esiliato.
distŔrru sm esilio, lontananza - al - unu in su disterru / fit chircande fortuna. G. Brocca.
distillÓre vrb distillare.
distim˛nzu sm testimone.
distýnghere vrb distinguere.
distýntu agg pps distinto.
distrÓtu pps agg distratto.
distratzi˛ne sf distrazione.
distribuýre vrb distribuire.
disturbÓre vrb disturbare.
disturbÓu pps disturbato.
dist¨rbu sm disturbo.
disubidiŔssia sf disobbedienza.
disubidýre vrb disobbedire.
disumÓnu agg disumano.
disun˛re sm disonore.
dýtza sf felicitÓ, fortuna.
ditzionÓriu sm dizionario.
ditz˛su agg felice.
dýtzu sm proverbio - mdn - ca unu ditzu sardu narat gai, menzus fachelu tardu chi non mai - narat su ditzu - sos ditzos son sa saviesa de sos poveros.
diversidÓde sf diversitÓ.
divŔrsu agg diverso.
divertimŔntu sm divertimento.
divertýre vrb divertire.
divertýu pps agg divertito - mdn - est prus divertiu chin non travalladore - ja si l'at divertia sa zoventude e zai l'est pacande in betzesa.
divinidÓde sf divinitÓ.
divýnu agg divino.
divýsa sf uniforme, divisa.
divisi˛ne sf divisione.
divis˛riu agg divisorio.
dizestývu agg digestivo.
d˛a sf doga - mdn - si sighis a papare b'est su periculu chi ti che 'olet doa - ca si non bido a tie rosa gentile / m'iscartaro che doa de barrile.
documentatzi˛ne sf documentazione.
documŔntu sm documento.
d˛da sf dote.
d˛dda sf pene.
d˛ddi sm pettirosso.
dodd˛i agg fesso, cazzone.
dodd˛ne agg cazzone.
d˛fiu pps fatto male.
dogÓna sf dogana.
d˛ichi agg nc dodici.
dolad¨ra sf trucioli, scarti di lavorazione.
dolÓre vrb smussare, raschiare.
dolÓu pps agg lisciato, levigato.
d˛lere vrb dolere, dispiacere - mdn - mi dolet sa mata - non ischis cantu mi dolet custa malasorte tua.
dolid˛re sm agg dolente, colui che pi¨ ne risente.
d˛lima sf dolore.
dolimorz˛su agg dolente, dolorante, compassionevole.
dol˛re sm dolore - mdn - donnia dolore ispinghet boche.
dolor˛su agg doloroso.
d˛lu sm dolore, pietÓ, peccato - mdn - cando l'apo 'istu nd'ap'apiu dolu - est unu coro de preda, no at dolu de nessunu - cheret peri a nd'aere dolu ca est unu poveritu - est unu dolu a ch'imbolare sa grassia 'e Deu - como chi ch'est bell'e fatu est unu dolu a lu piantare.
domad˛re sm domatore.
domad¨ra sf doma.
domÓre vrb domare.
domÓu pps agg domato - al - comente pacan su 'oe domadu / benit pacada s'opera famada. A. Cucca.
domŔdda sf casupola.
dominad˛re agg dominatore.
dominÓre vrb dominare.
dominÓriu sm caseggiato, serie di case - mdn - veramente ja ch'at fatu dominariu saviu - in cussu dominariu be podet bivere deche familias.
D˛mine sm Domine.
domýniu sm dominio.
d˛minu avb nel gioco del nascondino, il momento in cui chi doveva cercare gli altri apriva gli occhi.
domýta sf casetta.
d˛mo sf casa.
d˛mo cumonale sf municipio
dom˛nzu sm il domare.
d˛n sm don, titolo onorifico per nobiltÓ, censo o religione.
donad˛re agg donatore.
donÓre vrb donare, regalare i gioielli alla sposa.
donÓu pps donato.
d˛ndoro agg persona grossa e sgraziata, stupidotto.
dongÓre vrb picchiare.
dongÓu pps picchiato.
d˛nnia agg ogni, qualsiasi - mdn - donnia die apo custa pelea - no est a donnia a donnia - donnia tantu fachet bene - donnia mese apo sa rata - po donnia 'emina b'at un'omine.
donniad˛nnia donnia donnia agg sempre, tutte le volte.
donni¨nu prm ognuno - mdn - donniunu si 'antat s'acchipudda sua - donniunu est mere de sas ideas suas - donniunu pompiet in domo sua innantis d'allegare.
d˛nnu sm titolo onorifico, don.
don˛nzu sm il donare.
don˛sa agg graziosa, bella.
d˛nu sm dono.
d˛nzu sm il dare.
dopiŔta sf doppietta.
d˛piu agg doppio.
doradýlla bot sf felce dorata.
d˛rrola agg donna grassa e sgraziata, grassona.
dosad˛re sm dosatore.
dosad¨ra sf dosatura.
dosÓre vrb dosare.
dosÓu pps agg dosato, ben fatto.
dos˛nzu sm il dosare.
dot˛re = dutore.
dotrýna = trotina.
dovŔre sm dovere, ci˛ che si Ŕ tenuti a fare.
d˛za sf dolore - ais - tue ses de su coro miu doza / chene riparu mi paret chi sia.
drÓgalu sm vecchio campanaccio.
draganÓu agg ordinato - mdn - poite ses male draganau.
drÓma sf dramma.
dramÓticu agg drammatico.
drŔsta sf destra.
drŔstu agg destro, destrimane.
drimajÓ pps agg svenuta.
drimajÓre vrb svenire.
dringhij˛lu agg squillante, sonoro.
drýnnida sf squillo.
drinnid¨ra sf vibrazione sonora.
drinnij˛lu agg sonoro, melodioso.
drinnýre vrb vibrare, risuonare.
drinnýu pps vibrato.
drýtu agg diritto.
dr˛balu sm intestino crasso.
dr˛ga sf droga.
drogÓre vrb drogare.
drogÓu pps agg drogato.
drog˛nzu sm il drogare.
dr˛llo agg grassone, sgraziato.
dromýa pps agg addormentata.
dromýda sf sonno, dormita - mdn - s'at fatu una dromida dae eris sero intas a custu mesudie.
dromill˛na agg dormigliona.
dromýnzu sm il dormire.
dromischýda dromi ischida sm dormiveglia.
duamýza agg nc duemila.
dubiosu agg dubbioso, dubitativo.
dubitÓre vrb dubitare.
dubitÓu pps dubitato.
d¨biu sm dubbio.
dubud¨bu dubu dubu sm toc toc - ais? dubudubu... (Chie est?) Su diauleddu chin su baccalu de linna de 'icu. (No aperzo) Dubudubu... (Chie est?) S'anghelu chin su baccalu d'oro. (A intrare).
d¨ca sm duca.
ducÓre vrb educare.
ducÓu pps agg educato.
duchŔssa sf duchessa.
duchŔntos agg nc duecento.
duŔllu sm duello.
dugÓle sm cappio, capestro.
dug˛ne arc comandante, capo.
duýna sf distico.
d¨ncas isc dunque.
d¨lle agg dolce, modo di dire infantile o ironico mdn - a su pitzinnu l’aggradat su dulle - si b’est su dulle si ‘achet che boe iscoau.
d¨os agg nc due.
d¨ra sf durata.
durÓre vrb durare.
durÓu pps durato.
d¨rche agg dolce - mdn - est durche che mele - comente s'at picau sos durches, como si picat sos acros - est un'omine durcheddu - prus ranchiu chi non durche.
durchŔddu agg sdolcinato.
durc˛re sm dolcezza.
durc¨ra sf dolcezza - mdn - custa mela est de una durcura chi ti 'urat mente e coro.
durŔsa sf durezza.
durgalŔsu sm dorgalese.
DurgÓli sm Dorgali - al - non penses in dolore ne in male / prega chi sanu che torre a Durgale. N. Mereu.
dur˛nzu sm il durare.
durriad¨ra sf rotazione.
durriÓre vrb roteare.
durriÓu pps girato, roteato.
durri˛nzu sm il roteare.
d¨rriu sm avb giro, intorno, affaccendato - mdn - est semper a durriu - so a durriu dae manzanu chito.
durud¨ru duru duru sm canto tipico per l'infanzia.
dut˛re sm dottore, medico.
dut˛re de caddos sm veterinario.
dutorŔssa sf dottoressa.